تازه خبرونه

هغوی د خپلې مینې زور ونه لید
چا چې ژوندون د خپلې مور ونه لید
د ژوند معنا ورته بل اور ښکاریږي
چا چې حجره جومات او کور ونه لید
د صحرايي مارغه په څير رالوی شو
ده خو غوبل اشر او لور ونه لید
د خپل خوريي ژوند ته یې ټکی کېښود
هغه فریاد په زړه د خور ونه لید
ټوپک دې واخیسته عجیبه ده؛ نو
تا د یتیمو اه او شور ونه لید
ښايي غربت یې وي جامې څيرلې
دا یې لا کمه حال دې نور ونه لید
عابد د مینې امتحان کې ګیر شو
هغه د درست کلي پیغور ونه لید

comments

خپله تبصره ولیکې

. *

*