تازه خبرونه
Home / ټولنیزموضوعات / سوداګره!

سوداګره!

هر څه چې خرڅوې، هغه خرڅ کړه، مګر خپل دین او ایمان مه خرڅوه!
هر څه چې خورې، هغه وخوره؛ مګر سود مه خوره او پنځه ګوتې په خوله مه منډه، هر څه چې اخلې هغه واخله؛ مګر د خوار او غریب ازار مه اخله!
له هر ځایه چې هر څه راوړې، را یې وړه؛ مګر ګوره چې بې انصافي او بې رحمي درسره را نه وړې.
په اسونو او موټرو سورېږه؛ خو د چا په اوږو مه سپرېږه!
له ښاره وځه؛ خو له نرخه او له چتې مه وځه!
لوی لوی کورونه د ځان له پاره جوړ کړه؛ خو د خپل بام واورې د بل په بام مه غورځوه!
پېټی ډير پیدا کړه، مګر خپل پېټی مه درنوه او ځانته اغزي مه کره.
د ځان غم دې وخوړ، اوس د نورو غم هم وخوره!
لوړې بنګلې دې پیدا کړې، لوړ همت هم پیدا کړه!
خلک وايي په ډيرو لېوني خوښ دي، ته هم په لږه ګټه قانع شه او لېونی کېږه مه!
بډایانو وپېژندلې، مګر خوار او غریب دې نه پېژني.
راشه! دوی ته هم ځان وښیه، د دوی په غم کې شرکت وکړه!
په دې شرکت کې که هر څومره برخې ولرې، هغه هیڅکله نه ضایع کیږي او ګټه یې یو په لسه، بلکې بې حسابه ده، مګر دا سود ناروا نه دی، روا دی، بې انصافي نه ده، انصاف دی.

الفت

comments

خپله تبصره ولیکې

. *

*