تازه خبرونه
Home / ټولنیزموضوعات / لویه خدایه!!!

لویه خدایه!!!

که زه ښه وکړم ته راسره ښه کوې، که بد وکړم د بدو سزا راکوې که ستا مینه زما په زړه کې وي په محبت راته ګورې. که زه بې مینې شم ستا مهرباني کمبیږي.
ستا د رحمت باران په ما باندې هغه وخت وریږي، چې زما په زړه کې ستا رحم وي.
زه چې هر څه وکړم ته هماغسې راسره کوې.
زما نیکبختي او بدبختي زما په عمل پورې اړه لري او جنت ته یا دوزخ ته تګ زما د عمل نتیجه ده.
زموږ عق او فکر همدغه دی، موږ چې تا ته په خپله آیینه کې وګورو ستا په باب دغه شان فکر کوو.
که موږ ځانته و نه ګورو ستا لوی شان ته وګورو ته زموږ له خیال او فکر نه ډیر لوی یې.
موږ چې د ځان غوندې خلکو له پاره کالي نیسو او هغه د سر په سترګو نه وینو یا به لنډ وي یا اوږده. موږ پوهیږو، چې ستا ستاینه له موږ نه پوره نه ده، موږ ډیر واړه او کوچني یو ته ډیر لوی یې.
دا زموږ کار دی، چې د ښو په مقابل کې ښه وکړو او د بدو په مقابل کې بد.
که موږ څوک ووهو حاکمان هم موږ وهي.
که موږ په ځمکه کې غنم وشیندو او اوبه ورکړو، ډیر غنم راکوي او زموږ آب و دانه ځمکه هم بې عو ضه نه پریږدي.
که د یوه نیالګي پالنه او روزنه وکړو، خوږه میوه او یخ سیوری راکوي. که سوداګرو ته پيسې ورکړو هر څه چې وغواړو راوړي یې.
که له یوه ماشوم سره مینه وکړو هغه له موږ سره مینه کوي.
ستا شان له مخلوق نه ډیر اوچت دی.
ستا اراده زموږ د ارادې تابع نه ده.
ستا کړه زموږ له کړو نه نه پیدا کیږي.
ستا محبت زموږ د محبت مولود (زېږنده) نه ده.
ته خالق یې او موږ مخلوق.
الفت

comments

خپله تبصره ولیکې

. *

*